MarcoLympicsathlete  Name  Simon  FAIRWEATHER
 Other name  
 Date of birth   09-10-1969
 Place of birth

 Date de deces   00-00-0000
 Sexe  Men's
 Country  flag  Australia
 Australia

2000 Sydney  ARCHERY   FITA Olympic round 
medal